2%

2% pre kultúru

Naša činnosť je závislá na finančnej podpore z rôznych strán. Preto sa na vás obraciame s prosbou o darovanie 2% pre našu organizáciu. Dajte šancu vašim obľúbeným projektom, ale aj novým formátom, ktoré budeme môcť do mesta Partizánske priniesť. S Vašimi 2% vyzerajú naše podujatia úplne inak.
Vopred ďakujeme.
Tím Fabriky umenia.

 

Naše údaje:

Obchodné meno alebo názov:  Fabrika umenia

Sídlo :  Horská 1314/44, Partizánske, 958 06

Právna forma: Občianske združenie

Identifikačné číslo (IČO/SID): 42377421

 

Postup:

Zamestnanci:

 1. Do 15.02.2017 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Potom požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  a) 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať, ak ste v roku 2016 neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  b) 3% z Vašej zaplatenej dane, ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali.
 4. Vyberte si jedného prijímateľa zo Zoznamu prijímateľov 2% na rok 2017.
 5. Prečítajte si pozorne celé Vyhlásenie.
 6. Údaje o Vami vybratom prijímateľovi napíšte do Vyhlásenia spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
 7. Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu Vy zaslali svoje 2%/3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním Vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – novinka od roku 2016!
 8. Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 02.05.2017 na daňový úrad    *** – adresu si nájdete tu: https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost 
 9. ***Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti!!!
 10. Daňové úrady majú 90 dní od splnenia podmienok na to, aby previedli Vaše 2% (3%) v prospech Vami vybraného prijímateľa.

 

Právnické osoby alebo fyzické osoby podávajúce daňové priznanie:

Podajte daňové priznanie do 02.05.2018, v ňom vyplníte kolónky na poukázanie 2%* z dane.

 

Podrobné inštrukcie nájdete na tomto linku: http://rozhodni.sk/poukazatel/ako-mam-poukazat-2-z-dane/
Všetky potrebné tlačivá nájdete tu: http://rozhodni.sk/poukazatel/tlaciva-na-poukazanie-2-z-dane/

 

*Pokiaľ máte potvrdenie o dobrovoľnícke činnosti (min. 40 hodín za rok 2016), môžete odovzdať 3% zo svojich daní. V takomto prípade je potrebné spolu s Vyhlásením odovzdať aj potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti.