Máme za sebou

Moc umenia 2015,2016

Moc umenia je náš pilotný projekt, ktorým sme zahájili našu činnosť. Ide o popoludnie v parku plné voľnočasových aktivít, workshopov, hnadmade predajcov… Je to pohoda v parku strávená s priateľmi v dobrej atmosfére pri rôznych tvorivých aktivitách. Vrcholným bodom každej Moci umenia je Tólkšou so zaujímavými hosťami, ktorej cieľom je inšpirovať k tvorbe a túžbe niečo dosiahnuť.

DSC_2984

____

Noc hudby 2016

Noc hudby je celoslovenský projekt pod záštitou Hudobného centra. V roku 2016 sme sa do projektu po prvýkrát zapojili aj my s Fabrikou umenia. Zvolili sme si priestory železničnej stanice v Partizánskom, ktoré na mnohých pôsobia ako veľmi chladný a neosobný priestor. Noc hudby ukázala pravý opak stanice, vyzdvihla jej jedinečnú atmosféru. V roku 2016 vystúpili – Chris Ellys, PJUR, Zuzana Mikulcová.

IMG_7232

____

Fest slovenský film 2016, 2017

www.fsf.sk

IMG_5693

____

somPE – metská hra

Cieľom metskej hry somPE je predstaviť významné osobnosti mesta Partizánske a jeho okolia. Tiež si kladie za cieľ vzbudiť záujem o históriu mesta. Prináša nový formát, ktorý ponúka alternatívny spôsob vzdelávania ale aj trávenia voľného času. Aktivita má taktiež teambuildingový charakter, ktorý má potenciál oživovať vzťahy. Mestská hra somPE má teda zábavný, edukačný aj teambuildingový charakter. Je určená pre rôznorodé skupiny – školy, mládež, podnikateľské ako aj neformálne kolektívy. Na mestskú hru sa dá prihlásiť vo vopred určených termínoch. Pre väčšie kolektívy ako školy, veľké firemné kolektívy, je možné dohodnúť osobitný termín.

IMG_0365

____

TVOR!

Kedy si bol naposledy v knižnici v Partizánskom? Asi dosť dávno, možno ešte ako dieťa. A preto si asi nepamätáš, aké čarovné je toto miesto. Metská knižnica nám poskytla priestory aby sme v nej zorganizovali podujatie TVOR! Bolo o písaní, čítaní, ilustráciách… o všetkom čo ku knihám patrí.
Na podujatí vystúpili: Lenka Kružlicová a Matej Tkáč so zhudobnenou poéziou, Ján Púček a Braňo Jobus.

IMG_5231