Kontakt

Fabrika umenia
Horská 1314/44
958 06 Partizánske

 

info@fabrikaumenia.sk
+421 917 905 592
Facebook: Fabrika umenia

Predseda:
katarina.janickova@fabrikaumenia.sk

Podpredseda:
damian.hamada@fabrikaumenia.sk

V prípade, že chcete podporiť našu činnosť, môžete tak urobiť na č.ú. 5072141534/0900.
Ak máte záujem podporiť nás inak, neváhajte nás kontaktovať na vyššie uvedený e-mail alebo telefónne číslo.

Za podporu ĎAKUJEME.