O Fabrike umenia – Fabrika umenia

Fabrika umenia je občianske združenie, ktoré vzniklo v marci 2015 v meste Partizánske. Jeho cieľom je vytvárať v Partizánskom priestor pre súčasné umenie a kultúru, organizovať nové formáty podujatí atraktívne pre mladé publikum. Zároveň si Fabrika umenia váži baťovskú históriu Partizánskeho, ktorú považuje za obrovskú hodnotu, ktorú treba chrániť a propagovať. Fabrika umenia je otvorená umeleckej spolupráci s inými občianskymi združeniami, organizáciami, či jednotlivcami.