Fabrika umenia

Mesto tvoria jeho obyvatelia. My sme sa rozhodli tvoriť kultúru. Do Partizánskeho prinášame svieže kultúrne formáty a súčasné slovenské umenie. Formujeme komunitný umelecký priestor, v ktorom sa inšpirujeme navzájom.

Poldom na Červenej ulici 15 sa stal centrálnym miestom našich aktvít o baťovskom dedičstve v Partizánskom. Je to turisticko-informačná kanceária aj komunitný bod, v ktorom pracujeme s miestnymi obyvateľmi a majiteľmi objektov. Považujeme za dôležité popularizovať hodnoty baťovského dedičstva zrozumiteľnou formou, len tak dokážeme chrániť baťovské dedičstvo v Partizánskom.

GALÉRIA VONKU je výstavný systém, dočasná vonkajšia galéria inštalovaná v Parku M. R. Štefánika. Autorkami výstavného systému sú architektky zo štúdia WOVEN.

Obnova Budovy 61 bude najväčší projekt Fabriky umenia. Táto budova má pred sebou bohatú budúcnosť.

Bude to miesto, kde sa prídete zabaviť, niečo nové naučiť, oddýchnuť si alebo pracovať. Fabrika 61 bude združovať ľudí, ktorí chcú posúvať náš región spoločne dopredu.

Navštívte baťovské centrum Partizánskeho. Vezmeme Vás na prechádzku, na ktorej spoznáte hodnoty, ktoré skýrva toto jediné Ideálne priemyselné mesto na Slovensku.

O Partizánskom aj píšeme. Baví nás prinášať témy o jeho histórii, ľuďoch a zajímavostiach. Píšeme aj o regióne, prírode a príbehoch, ktoré sa nás dotýkajú.

Najbližšie podujatia

Zažite s Fabrikou umenia kultúru v Partizánskom.

Rampolýna vol.1 Ester Wiesnerová

Park M. R. Štefánika

19.09. 2020 17:00

Dni architektúry 2020 – Partizánske

Partizánske

02. - 03. 2020