Fabrika umenia

PODUJATIA

Mesto tvoria jeho obyvatelia. My sme sa rozhodli tvoriť kultúru. Do Partizánskeho prinášame svieže kultúrne formáty a súčasné slovenské umenie. Formujeme komunitný umelecký priestor, v ktorom sa inšpirujeme navzájom.

DEMO brožúra

Prvý ucelený text k projektu obnovy fabrickej budovy 61. Píšeme v ňom o potenciáli a možnostiach, ktoré nám táto krásna architektúra ponúka. Ako môžeme zmeniť zanedbané budovy na priestory, ktoré prinesú atraktívny život nielen pre mladých do nášho mesta a regiónu. Túto víziu sme predstavili mestu Partizánske, Trenčianskemu samosprávnemu kraju a ďalším organizáciám pôsobiacim v meste. Začali sme tvoriť cestu k spolupráci na tomto veľkom a ambicióznom projekte. 

SPREVÁDZANIA

Navštívte baťovské centrum Partizánskeho. Spoznajte jeho vznik a hodnoty, ktoré skýrva toto jediné Ideálne priemyselné mesto na Slovensku.

BAŤOVANY.SK

O Partizánskom aj píšeme. Baví nás prinášať témy o jeho histórii, ľuďoch a zajímavostiach. Píšeme aj o regióne, prírode a príbehoch, ktoré sa nás dotýkajú.

Najbližšie podujatia

Zažite s Fabrikou umenia kultúru v Partizánskom.

Rampolýna vol.1 Ester Wiesnerová

Park M. R. Štefánika

19.09. 2020 17:00

Dni architektúry 2020 – Partizánske

Partizánske

02. - 03. 2020