Fabrika 61 – Fabrika umenia

FABRIKA

Od založenia mesta je jeho srdcom, bola dôvodom jeho vzniku, napĺňa ho významom.

Podarilo sa to už v mestách po celom svete, Európe a aj u nás na Slovensku.  

Obnova fabrických budov, ktoré chátrali a dostali nový život. Aj budova 61 má pred sebou bohatú budúcnosť. 

Nie je to iba o záchrane budovy.

Revitalizácie technických a výrobných budov, ich začlenenie do života miest so sebou nesú výborné riešenia regionálnych tém a nové príležitosti. Dobre zostavené projekty obnovy továrenských budov sú atraktívne pre široké publikum, zvlášť pre mladých.

Revitalizácie majú potenciál tvorby súčasných pracovných miest a s ním zníženie odlivu mladých z mesta a regiónu, čo je jeden z najvýraznejších problémov (nielen) Partizánskeho.

Fabrika 61 sa stáva kultúrno-komunitným centrom s ateliérmi,
co-workingom, či dostupným bývaním. 

Buďte pri tom s nami.

Nechajte nám kontakt a my vám budeme zasielať novinky a aktuálne infomrácie

Vaša e-mailová adresa:

*vyplnením súhlasíte s použitím e-mailu na zasielanie newslettra

Fabrika umenia ako iniciátor revitalizácie a jeden z miestnych aktérov operuje s predstavou budovy 61 ako kultúrno-komunitného centra. Táto predstava zohľadňuje výsledky participatívnej štúdie, zapojenie iniciatív a miestnych aktérov a aktériek do tvorby a realizácie budovy 61.

Funkčné využitie budovy sa dá rozdeliť do nasledujúcej štruktúry:

  • kultúrno-kreatívne centrum kultúrnych organizácií a kreatívnych ateliérov
  • komunitno-vzdelávacie centrum
  • komerčné a doplnkové verejné funkcie
  • dlhodobé a krátkodobé ubytovanie

Máte pre nás tip na spoluprácu? Napíšte nám:

    S projektom Fabrika 61 sme sa stali víťazmi a držteľmi titulu