Taška Dvojdomky – Fabrika umenia

Taška Dvojdomky

9,99

Kategórie:

Pracovať kolektívne – bývať individuálne. Jedna z baťovských zásad, ktorá ovplyvnila podobu Ideálneho priemyselného mesta. Tipovú výstavbu v Baťovanoch ovplyvňovalo stavebného oddelenie, ktoré viedol František Juraj Fackenberg. Okrem aplikácie typových návrhov zo Zlína prichádzali aj s vlastnými riešeniami. Grafika zobrazuje tri typy domov, ktoré vznikli pre Baťovany. Ich autorom je práve František Juraj Fackenberg.

Grafika: Michaela a Martin Gunišoví